PROTECTA zajmuje się również konserwacją urządzeń transportu bliskiego w skład której wchodzi:

  • przygotowanie przed dozorowe
  • prowadzenie dzienników konserwacji urządzeń
  • asysta w badaniu UDT

Nawet najlepsze urządzenia ulegają czasem awariom i prawie zawsze pojawiają się one niespodziewanie. Różnego rodzaju usterki mogą przyczynić się do nieprawidłowego funkcjonowania urządzenia lub też całkowitego zatrzymania jego pracy

Proponujemy Państwu usługę konserwacji podestów:

  • Podesty ruchome przejezdne
  • Podesty załadowcze 
  • Podesty do transportu osób