Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest to opracowanie, którego celem jest ustalenie wymagań ochrony przeciwpożarowej w zakresie organizacyjnym, technicznym i porządkowym, jakie należy uwzględnić podczas eksploatacji konkretnego budynku. Wymagania prawne dotyczące opracowania zawarte są w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia Dowiedz się więcej…

Darmowy Audyt BHP i PPOŻ

Audyt BHP i PPOŻ

ohs-audit-audyt-BHPSzanowni Państwo,
dla każdej firmy zainteresowanej naszymi usługami BHP oraz podjęciem stałej współpracy przygotowaliśmy specjalną ofertę na audyt BHP i PPOŻ. Jest dodatkowa nieodpłatna usługa kompleksowej analizy stanu BHP i PPOŻ w zakładzie pracy, dzięki czemu już na początku współpracy otrzymasz najważniejsze informacje w ramach raportu z audytu BHP.
Audyt BHP przeprowadzany jest w oparciu o aktualne wymagania normy OHSAS 18001.

(więcej…)