USŁUGI PPOŻ.

Nasze usługi ppoż obejmują


  • Audyt bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych
  • Przeglądy okresowe podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnice)
  • Organizacja pomiarów elektrycznych, oświetlenia awaryjnego
  • Opracowanie i aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP)
  • Plany ewakuacji budynków
  • Organizacja i prowadzenie Praktycznego Sprawdzenia Ewakuacji (PSE)
  • Przygotowanie  obiektów do odbioru przez Państwową Straż Pożarną
  • Doradztwo  i konsultacje w zakresie ochrony przeciwpożarowej
  • Zabezpieczenie przeciwpożarowe imprez masowych