Audyt BHP w zakładzie pracy – audit

Audyt BHP z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy nie służy wyłącznie wytykaniu błędów. To przede wszystkim narzędzie diagnostyczne, dzięki któremu pracodawca jest w stanie ocenić warunki pracy panujące w jego firmie i jednocześnie może uniknąć zagrożeń związanych z występowaniem wypadków przy pracy czy chorób pracowników.

Audyt BHP- co firma może zyskać ?

Audyt BHP ma na celu ocenę oraz weryfikację zastanych warunków i rozwiązań organizacyjnych w zakresie BHP w Państwa firmie. Podczas audytu diagnozowane są problemy:

  •  zarządzania obiegiem dokumentów BHP sposobu ich obiegu oraz przepływu informacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • spełnienia wymagań budowlanych, zakładu pracy zarówno pod kątem bezpieczeństwa jak i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej,
  • systemu organizacji z zakresu bezpieczeństwa biznesu, w tym proceduralne podejście do bezpieczeństwa pracowników i zakładu pracy obejmujące subkontraktorów,
  • stanu infrastruktury i obiektów, sposobu konserwacji i nadzoru technicznego (obiekty, wyposażenie oraz instalacje),
  • wpływu infrastruktury zewnętrznej na bezpieczeństwo procesów i pracowników.

Po wykonaniu audytu BHP – poznasz stan firmy i zagrożeń 

audit - audyt bhp warszawaZgodnie z Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) na pracodawcy spoczywa odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie podległego mu zakładu pracy, przepis ten nie wyklucza bezpieczeństwa firm podwykonawców czy kontrahentów wykonujących prace na jego terenie.  Po przeprowadzeniu audytu bhp w opracowaniu merytorycznym, otrzymasz informacje na temat zagrożeń występujących w istniejących procesach. Otrzymasz informacje o niezgodnościach z obowiązującym stanem prawnym oraz o zagrożeniach jakie z tego tytułu mogą wystąpić. Wnioski i zalecenia z audytu BHP przedstawiamy w postaci szczegółowego raportu zawierającego:

  • analiza wymagań obligowanych prawem dla danego typu działalności

  • identyfikacja stanu niezgodności w świetle obowiązujących przepisów / weryfikacja przypadków niezgodności

  • ocena dokumentacji i działań organizacji w zakresie BHP

  • weryfikacja znajomości przepisów BHP wśród pracowników

  • analiza dokumentacji szkoleń BHP w tym weryfikacja ważności

Raport z audytu BHP

Wynikiem audytu BHP jest opracowanie merytoryczne stanu bezpieczeństwa w zakładzie pracy, dzięki któremu otrzymasz analizę dotyczącą występujących zagrożeń oraz pojawiających się niezgodności z aktualnie obowiązującymi normami. 

Po wykonanym audycie bhp przedstawiamy zlecającemu raport z audytu bhp, opracowanie które zawiera informacje na temat nieprawidłowości oraz niezgodności z obowiązującymi przepisami. Przedstawiamy w opracowaniu propozycje sposobów poprawy warunków pracy oraz wdrożenia nowych procedur i standardów, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie i doprowadzenie do sytuacji pełnej zgodności z prawem.

Audyt BHP – kadra audytorów

Audyt BHP w Państwa zakładzie pracy będzie przeprowadzać Główny Specjalista BHP z dużym doświadczeniem w zakresie BHP,  inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej, pełnomocnik zarządu i auditor ds. zintegrowanego systemu zarządzania wg. norm  ISO 9001:2015, ISO14001:2015, ISO 45001 / OHSAS18001, ISO /EIC 27001 czynny pracownik służby BHP,  członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP, audytor wewnętrzny zakładowych systemów zarządzania BHP, audytor wewnętrzny oceny ryzyka zawodowego

Obecnie poprawa bezpieczeństwa w firmie w ramach planowanych inwestycji może dostarczyć dodatkowych punktów przy ocenie wniosku o dotacje unijne.

Audyty BHP wykonujemy:

Obecnie proponujemy nieodpłatny dojazd do Klienta na terenie województwa mazowieckiego oraz łódzkiego. Najczęściej na audyt BHP należy poświęcić dzień lub dwa dni robocze, ważne jest aby w tym czasie audytorowi mógł towarzyszyć pracownik z  zakładu pracy znający specyfikę procesów pracy lub pracownik z kadry zarządzającej.

Audyty BHP i PPOŻ wykonujemy głównie w miejscowościach:
Babice, audyt bhp Błonie, Bronisze, Brwinów, Falenty, audyt bhp Grodzisk Mazowiecki, Grójec, Halinów k/Warszawy, Jaktorów, Janki, Leszno,  Lesznowola, Łomianki, Łowicz, Magdalenka, Marki, Michałowice, Milanówek, Młochów, Mszczonów, Nadarzyn, Nowy Dwór Mazowiecki, Otrębusy, Opacz Kolonia, Owczarnia, Ożarów Mazowiecki, Piaseczno, Piastów, Podkowa Leśna, audyt bhp Pruszków, Radziejowice, Raszyn, Rozalin, Siestrzeń, Skierniewice, Sochaczew, Tarczyn, Teresin, Ursus, Urzut, audyt  bhp Warszawa, Walendów, Wolica, Wołomin, Wólka Kosowska,  Zakroczym, Zalesie Górne, Ząbki, Zielonka, Żabia Wola, Żelechów, audyt bhp Żyrardów