Audyt BHP i PPOŻ

ohs-audit-audyt-BHPSzanowni Państwo,
dla każdej firmy zainteresowanej naszymi usługami BHP oraz podjęciem stałej współpracy przygotowaliśmy specjalną ofertę na audyt BHP i PPOŻ. Jest dodatkowa nieodpłatna usługa kompleksowej analizy stanu BHP i PPOŻ w zakładzie pracy, dzięki czemu już na początku współpracy otrzymasz najważniejsze informacje w ramach raportu z audytu BHP.
Audyt BHP przeprowadzany jest w oparciu o aktualne wymagania normy OHSAS 18001.

Czym jest audyt BHP

Zgodnie z Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) na pracodawcy spoczywa odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie podległego mu zakładu pracy (włączając w to bezpieczeństwo podwykonawców, kontrahentów itd.).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy nakłada na pracodawcę obowiązek przeprowadzania systematycznych kontroli BHP. Niewypełnienie ciążących zobowiązań może skutkować sankcjami karnymi i przymusem wypłaty świadczeń osobom poszkodowanym w sytuacji wypadku przy pracy.

Każde tego typu zdarzenie nie tylko obciąża firmę finansowo i naraża na procesy sądowe, ale wpływa także na wizerunek przedsiębiorstwa. Audyt jest zatem rodzajem kontroli mającej na celu sprawdzenie zgodności stanu BHP z obowiązującymi normami. Wykonanie audytu pozwala następnej kolejności na sporządzenie ekspertyzy, w oparciu o którą pracodawca podejmuje działania naprawcze i prewencyjne.

 

Jeżeli chcesz sprawnie i bezsprzecznie zapobiec wystąpieniu zagrożeń w środowisku pracy, a w związku z tym również  pojawieniu się kosztownych  wypadków przy pracy powinieneś rozważyć przeprowadzenie audytu bhp i wprowadzenie działań prewencyjnych. Audyt BHP to porównywalnie rozwiązanie jest o wiele tańsze i wynika z niego więcej korzyści,  mniej problemów w porównaniu z naprawianiem zaistniałych szkód. Jest to także powszechnie uznany sposób na wykazanie szacunku do pracowników oraz standardów etycznych panujących w firmie. W nieunikniony sposób ,a to przełożenie i bezpośredni wpływ na pozytywną odbiór pracodawcy przez pracowników.

Właściwie wykonany audyt bhp i ppoż umożliwia wgląd w realne zapotrzebowanie na działania prewencyjne bhp  oraz pozwala zaproponować odpowiednią ofertę dotyczącą poprawy dokumentacji BHP.

Jeżeli chciałbyś podjąć z nami współprace i otrzymać raport z audytu BHP w Twojej firmie skontaktuj się z nami.
Tel. + 48 690 66 88 16


Zakres Audytu BHP:

  • identyfikacja  wymagań wynikająca z przepisów prawnych i innych w odniesieniu do działań organizacji
  • ocena i udokumentowanie spełnienia przez organizację zidentyfikowanych wymagań prawnych (akty prawne, normy, wytyczne, wewnętrzne kryteria, itp.) wg przyjętej struktury oddziaływania
  • analiza przypadków wystąpienia niezgodności z wymaganiami przepisów prawnych i innych (np. stwierdzonych przez organy nadzoru nad warunkami pracy).
  • dokonanie identyfikacji zagrożeń występujących na stanowiskach pracy.
  • dokonanie identyfikacji zagrożeń związanych z działalnością organizacji.
  • ocena znajomości zasad bhp wśród pracowników.
  • ocena wszystkich działań organizacyjnych w zakresie zarządzania bhp.
  • dokonanie analizy danych dotyczących zaistniałych w organizacji wypadków przy pracy i awarii oraz chorób zawodowych.
  • określenie i udokumentowanie wymagań, oczekiwań i opinii zainteresowanych stron w odniesieniu do warunków bezpieczeństwa i higieny pracy (np. klientów, organów nadzoru, związków zawodowych).
  • dokonanie Identyfikacji oddziaływań innych systemów zarządzania w organizacji, które wpływają lub mogą w przyszłości oddziaływać na warunki bhp.

Interesuje Cię praca w BHP i PPOŻ napisz do nas lub kliknij w link.